ภาครัฐเอกชนภูเก็ตบูรณาการจัดงาน Connect the Dot Phuket International Trade Fair “Phuket Health Expo”

ภาครัฐเอกชนภูเก็ตบูรณาการจัดงาน Connect the Dot Phuket International Trade Fair “Phuket Health Expo” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2567 ณเซ็นทรัลเฟสติวัล มุ่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม แสดงศักยภาพการเป็น Wellness Tourism Hub of Asia, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health & Wellness Tourism สร้าง Event ใหม่ให้ภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต,นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,นางสาวกมลพันธ์ เฉลิมสกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งปร(เทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต,นายวารินทร์ ขาวทอง เลขานุการสมาคมกีพาแห่งจังหวัดภูเก็ต,คุณรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

 

คุณฐานิตา วาณิชชุติกุล ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านนวดจังหวัดภูเก็ต และ ดร.มงคล นิตยวิมลนายกสมาคมอภิวัฒน์พัฒนาแพทย์แผนไทย ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานConnect the Dot Phuket International Trade Fair “Phuket Health Expo” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2567 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล

โดยการจัดงานดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวกับสินค้าบริการของจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมสำหรับการส่งออกและเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับตลาดของประเทศบ้านพี่เมืองน้อง พร้อมทั้งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม

นอกจากนี้เป็นแสดงศักยภาพการเป็น Wellness Tourism Hub of Asia, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health & Wellness Tourism สร้าง Event ใหม่ให้ภูเก็ต ซึ่งสามารถต่อยอดให้เป็น Event ระดับโลกได้ อาจจะก่อให้เกิดผลดีเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวภูเก็ตในทุกระดับสร้างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพให้ครบวงจรทั้ง Supply Chain ถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตและสนองนโยบายของรัฐบาล

สำหรับกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2567 จะแบ่งเป็นZone ต่างๆประกอบด้วย 3 Zone ได้แก่ Zone 1 : Phuket Health&Wellness Show Case แสดงศักยภาพสินค้า&บริการชั้นนำด้านสุขภาพและความสุขของภูเก็ต) Zone 2 : Connect Phuket Connect The World สินค้าและเทคโนโลยีจากนานาชาติและหอการค้าทั่วประเทศ และ Zone 3 : Phuket Soft Powerสินค้าและบริการจากสมาคมด้านสุขภาพต่างๆของจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมเวทีและสินค้าชุมชนระดับ 5 ดาวจากทั่วภูเก็ต

โดยกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมการแข่งจัดดอกไม้ลอยน้ำในอ่างสปา ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย TCEB ณ ห้องฟลอเรสต้า miniconvention Hall จากนั้น เวลา 16.30 เป็นต้นไป จะะมีพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ และ17.00 น. เสวนามวยไทย Soft Power

วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมการแข่งขันนวดและกิจกรรม สุขกายสุขใจนวดไทยอันดามัน และวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 การแข่งอาหารเป็นยา และเครื่องดื่ม
ทั้งนี้คาดว่าการจัดงานระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2567จะเกิดการกระจายรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีมูลค่าการค้า การลงทุนภายในงานไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานConnect the Dot Phuket International Trade Fair “Phuket Health Expo” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2567 ณเซ็นทรัลเฟสติวัล

Subscribe