ภาครัฐเอกชนเร่งแก้ปัญหา การขาดแคลนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีมภาครัฐเอกชนเร่งแก้ปัญหา การขาดแคลนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากข้อมูลพบว่า  สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต 1,423 แห่ง  มีความต้องการจ้างงานรวม 17,173 อัตรา

ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.กฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นางสาวมนต์ฤดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทไพเรท เกิร์ล จำกัด นายธราพงษ์ เดชอักษร ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานจังหวัดภูเก็ตต่อสื่อมวลชน โดยมี นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต,
นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายดรณ์ พลจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และ นักเรียนนักศึกษาเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การขาดแคลนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นปัญหาที่สำคัญในส่วนของจังหวัดเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการทั้งในส่วนของการประชุมกรอ.จึงได้เร่งระดมแผนที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการสำรวจ ความต้องการฝึกอาชีพระยะสั้นของกลุ่มเยาวชนที่กำลังจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ว่างงานเพื่อเข้ามาฝึกอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ คนของจังหวัดภูเก็ตได้มีอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับจังหวัดภูเก็ต

จากสถานการณ์ การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางผ่านสนามบิน ประมาณ 8,000 คนต่อวัน โดยคาดว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2565 และต้นปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.34

ซึ่งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลทำให้สถานประกอบการมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น  หลายแห่งเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกิจการในภาคธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวภาคบริการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 1,423 แห่ง 17,173 อัตรา  กิจการที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรกคือประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก  รองลงมาเป็นภาคธุรกิจการบริการ  และประเภทธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ตามลำดับ ตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดพนักงานต้อนรับส่วนหน้า รองลงมาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานนวดสปา ตามลำดับ

ด้านดร.กฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้กล่าวว่าอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว  มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยในช่วงเดือนตุลาคมอยู่ที่  57% เดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 70% และคาดว่าเดือนธันวาคมจะมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่  75 – 80 % ซึ่งอัตราการเข้าพักดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอีกครั้ง

ขณะที่ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรามีการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละภาคการศึกษามีนักศึกษา ของวิทยาลัยออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต กว่า 1,000 คน แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจึงมีการทำ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความพร้อมจากต่างจังหวัดเข้ามาฝึกอาชีพในจังหวัดภูเก็ต กับสถานประกอบการชั้นนำ เป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา  และยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย

ส่วน นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ  โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ และยังมีการให้บริการสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน

จึงขอเชิญชวนให้คนหางานต้องการจะสมัครงานและทำงานในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีความต้องการจ้างงานในเกือบทุกสาขาอาชีพ และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้บริการได้สมัครงานได้ในแพลตฟอร์ม”ไทยมีงานทำ” หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โทร 076219660 ต่อ 11-12 หรือโทร 0 8364 1999 0

Subscribe