ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนหารือการแก้ไขปัญหาสาหร่ายสะพรั่ง (Algae boom) บริเวณชายหาดป่าตอง

ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนหารือการแก้ไขปัญหาสาหร่ายสะพรั่ง (Algae boom) บริเวณชายหาดป่าตอง

ที่ ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตองอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาสาหร่ายสะพรั่ง (Algae boom) บริเวณชายหาดป่าตอง โดยมี นายวัฒนพงษ์ สุกใส ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ตามที่ เกิดปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่ง (Algae boom) บริเวณชายหาดป่าตอง และเพจเฟซบุ๊ก”กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง” ได้มีการนำเสนอ ภาพการเก็บสาหร่ายสะพรั่ง(Algal bloom) ที่คลื่นชัดขึ้นมาบนชายหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เดือนมกราคม2566เป็นต้นมา ส่งผลต่อกิจกรรมนันทนาการทางน้ำของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายหาดป่าตอง นั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาหร่ายสะพรั่ง (Algal bloom) ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อความยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยวและด้านระบบนิเวศทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือในทุกๆด้านเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหาดป่าตองรวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของจุดจอดเรือ ที่จอดรถและการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เพื่อให้หาดป่าตองมีความสะอาดสวยงามและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจากขณะนี้ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการวางมาตราการในการป้องกันดูแลให้ครบทุกด้าน