ภาคเอกชนมอบบุ้งกี๋ รถแบคโฮให้กับ อบจ.ภูเก็ต

ภาคเอกชนมอบบุ้งกี๋ รถแบคโฮให้กับ อบจ.ภูเก็ต เพื่อนำไปใช้งานในการช่วยเหลือประชาชน

ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังเก่า)นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบบุ้งกี๋ รถแบคโฮ จากคุณธันย์ชนก กิ่งวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุดสาคร จำกัด เพื่อให้ อบจ.ภูเก็ต นำไปใช้งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการช่วยเหลือประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนทุกส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตและทุกอปท.ที่ได้มีการขอเครื่องจักกลหนักของอบจ.เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ต่างๆตามที่ประชาชนร้องขอไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนตามหมู่บ้านและชุมชนต่างรวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่และเมื่อเกิดภัยต่างๆก็สามารถนำเครื่องจักกลไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดมา

Subscribe