ภูเก็ตการรื้อถอนอาคารร้างที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ(บายพาส) คืบหน้าไปมากแล้ว

ภูเก็ตการรื้อถอนอาคารร้างที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ(บายพาส) คืบหน้าไปมากแล้ว

หลังจากที่เกิดฝนตกหนักและเกิดดินสไลด์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ (บายพาส) ซึ่งเป็นจุดที่มีอาคารร้างที่ก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี และเป็นจุดเสี่ยงที่มีความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน และทางนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งให้ปิดถนนและเร่งรัดให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ยังมีการปิดถนนเส้นดังกล่าวอยู่ แต่ก็มีการปิดการจราจรให้รถวิ่งสวนทางกันได้ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว

ในส่วนของการรื้อถอนอาคาร ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก ทางบริษัทที่รับดำเนินการรื้อถอนได้มีการระดมเครื่องจักรมาทำการรื้อถอนอาคาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

สำหรับที่ถนนพระบารมี หรือทางขึ้นเขาป่าตอง ทางผู้รับเหมาก็ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้รถทุกชนิดสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก โดยมีการเร่งปรับพื้นที่พร้อมมีการนำหินมาวางเรียงเป็นแนว เพื่อให้รถบรรทุกเตรียมนำดินเข้ามาบดอัด และเปิดให้รถทุกชนิดสัญจรได้ ซึ่งในขณะนี้เปิดให้เพียงรถจักรยานยนต์ใช้สัญจรได้เท่านั้น โดยการก่อสร้างหากฝน ไม่ตกลงมาอีก ก็จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้