ภูเก็ตกำหนดแนวทางแก้ปัญหาแท็กซี่โก่งราคาค่าโดยสาร และใช้วาจาไม่สุภาพข่มขู่ผู้โดยสาร

ภูเก็ตกำหนดแนวทางแก้ปัญหาแท็กซี่โก่งราคาค่าโดยสารและใช้วาจาไม่สุภาพข่มขู่ผู้โดยสาร กำหนดราคาแนะนำ ลงโทษคนกระทำผิด และ รถทุกคันรับผู้โดยสารได้ทุกที่ ปรับแล้วคนขับแท็กซี่ 1 พันบาท และ เรียกอบรมมารยาทการให้บริการที่ดี 3 ชั่วโมง ก่อนออกมารับผู้โดยสารได้

นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาราคาค่าโดยสารรถรับจ้างในภูเก็ตไม่เป็นธรรมและปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างคนขับรถแท็กซี่ และ รถรับจ้างในภูเก็ตกับผู้ใช้บริการ ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ภายหลังผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kevin Phol โพสต์คลิปวีดิโอเหตุการณ์โต้เถียงและกระทบกระทั่งกับคนขับรถแท็กซี่ หน้าร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ว่า

หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และ ตำรวจภูธร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้หารือร่วมกันและกำหนดแนวทางในการป้องกัน 3 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน คือ

1.มีการกำหนดราคาแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบแต่ละเส้นทาง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงราคาแนะนำ ทั้งที่เป็นคิวอาร์โค้ด สติกเกอร์ แผ่นผับ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง สนามบิน ด่านท่าฉัตรไชย และโรงแรม เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบราคาแนะนำในการตกลงราคาที่เหมาะสมกันทั้งสองฝ่าย เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากนักท่องเที่ยวไม่รู้ราคาแนะนำและผู้ให้บริการเองก็บอกราคาที่เกินจากราคาที่แนะนำไปมาก เพื่อเผื่อผู้โดยสาราต่อรอง เนื่องจากในการให้บริการรถโดยสารรับจ้างนั้นไม่ได้กำหนดราคาที่ชัดเจน ราคาขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดราคาแนะนำได้

2.ทางจังหวัดภูเก็ตจะมีการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรถรับจ้าง ในการเป็นผู้ให้บริการและเจ้าบ้านที่ดี โดยทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ เชิญผู้ประกอบการรถรับจ้างทุกประเภทในภูเก็ตมาทำความเข้าใจและปรับทัศนคติในการให้บริการที่ดีใหม่อีกครั้งหลังจากนี้

3.มาตรการในการลงโทษผู้ที่ข่มขู่ คุกคามผู้โดยสาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของคนขับรถจะมีการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมาย และรถทุกคันมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรับผู้โดยสารได้ทุกที่ และผู้โดยสารมีสิทธิ์เสรีภาพในการเลือกใช้บริการทั้งรถที่ให้บริการอยู่ตามจุดต่างๆ และรถที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น จะไม่มีปัญหาเรียกรถแล้วไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารได้ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความตั้งใจในการแก้ปัญหานี้ให้หมดไป เพื่อให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ

นายจตุรงค์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของคนขับรถแท็กซี่นั้น หลังจากที่ได้เรียกมาสอบปากคำไปแล้วก่อนหน้านี้ ในช่วงบ่ายวันนี้ จะเรียกมาเปรียบเทียบปรับในเรื่องของการใช้ถ้อยคำวาจาที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมในการให้บริการผู้โดยสาร เป็นเงิน 1,000 บาท รวมไปถึงจะต้องเข้ารับการอบรมถึงกริยามารยาทและหลักการให้บริการที่ดีกับผู้โดยสารเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะกลับไปให้บริการได้ใหม่ รวมไปถึงจะต้องตัดแต้มคะแนนประมาณ 10 คะแนน เพราะหากทำผิดเรื่อยๆ และรุนแรงจะถูกตัดแต้มจำนวนมากจนอาจจะนำไปสู่การพักใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างได้

ส่วนการโกงราคาค่าโดยสารที่สูงกว่าความเป็นจริงนั้น ยังไม่มีกฎหมายกำหนดบทลงโทษ เพราะการให้บริการรถรับจ้างในลักษณะดังกล่าว ราคาค่าโดยสารเป็นราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ไม่ได้กำหนดชัดเจนเหมือนรถโดยสารประจำทาง แต่ทางจังหวัดจะมีราคาแนะนำที่เหมาะสมให้ และได้มีการประกาศใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้

ส่วนปัญหารถรับจ้างอื่นๆ รวมไปถึงรถที่เรียกผ่านทางแอพพลิเคชั่นไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารตามที่เรียกได้นั้น นายจตุรงค์ กล่าวว่า ปัญหานี้ได้คลี่คลายไปมากแล้ว รถรับจ้างสามารถเข้าไปรับผู้โดยสารได้ทุกคัน ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น รถรับจ้างที่เรียกไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารได้

สำหรับรถรับจ้างในภูเก็ตที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เป็นรถยนต์บริการรับจ้างหรือรถป้ายเขียว ประมาณ 4,000 คัน รถตุ๊กตุ๊กที่จอดอยู่ตามหน้าหาดต่างๆ ประมาณ 1,000 คน และรถแท็กซี่มิเตอร์อีก 250 คัน ที่เหลือจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง

Subscribe