ภูเก็ตขอความร่วมมือเรือประมงทุกลำต้องมีถังขยะ

ภูเก็ตขอความร่วมมือเรือประมงทุกลำต้องมีถังขยะสำหรับใส่ขยะที่ไม่ย่อยสลายพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ที่ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดภูเก็ตและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปีงบประประมาณ 2565 สถานการณ์แรงงานประมงทะเลในจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงท่าทีของไทยต่อการประกาศผลการจัดระดับประเทศไทยในการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการแผนในการออกตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบการกระทำความผิด

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงในเรื่องของการดูรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของขยะซึ่งขอความร่วมมือเรือทุกลำได้มีการจัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งขยะที่ไม่ย่อยสลายเช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรืออวนเป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องทะเลให้มีความสะอาดปราศจากขยะที่ไม่ย่อยสลายแล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย