ภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการ Data Tourism Intelligence sandbox

ภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการ Data Tourism Intelligence sandbox นำร่องการพัฒนา Big Data ด้านการท่องเที่ยว สร้างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวสากล

ที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ Data Tourism Intelligence sandbox เป็นการสร้างระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยในวันนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มานำเสนอระบบ Data Tourism Intelligence sandbox ในครั้งนี้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทุกภาคส่วนกำลังพูดคุย โดยการพัฒนาระบบดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว ยังเหลือเพียงข้อมูลแค่บางส่วนเท่านั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำระบบนี้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป และคาดว่าระบบนี้จะเป็นระบบพื้นฐานสำคัญ เช่นเดียวกับระบบ ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ที่มีการประเมินทั้งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งระบบนี้จะทำให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว และจะเป็นการพัฒนาระบบที่ง่ายทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยว จำนวนห้องพัก สถิติ หรือความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน และเป็นผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดที่สามารถประเมินได้ ทั้งรายได้และเม็ดเงินที่คาดว่าจะสะพัด จะส่งผลดีอย่างกว้างขวาง และเป็นสิ่งที่ดีที่ระบบนี้ได้เริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย และจะพัฒนาไปยังจ.กระบี่และพังงา ในเฟสต่อไปนี้จะทำการบูรณาการข้อมูลจากทั้งส่วนของ รร.4, ตม, 30 และข้อมูลของการท่าอากาศยานเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับโครงการโดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่สากลของโลกต่อไป

และในโอกาสเดียวกันได้มีการเสวนา หัวข้อ Why and How will Phuket succeed with Big Data? โดยรศ. ดร.ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายธนวัต อ่องเจริญ อุปนายกฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินรายการอีกด้วย