ภูเก็ตคึกคัก เปิดตัวไตรกีฬา แนวคิดใหม่ ในแบรนด์ไทย -ไตร ไอยรา-กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

ภูเก็ตคึกคัก เปิดตัวไตรกีฬา แนวคิดใหม่ ในแบรนด์ไทย -ไตร ไอยรา-กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต โดยความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน

ณ บริเวณลานลม ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวไตรกีฬา แนวคิดใหม่ ในแบรนด์ไทย -ไตร ไอยรา- กระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดภูเก็ต และองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมการแข่งขันไตรกีพาแนวคิดสร้างสรค์สื่อความเปีนไทย “ภูเก็ต- ไตร- ไอยรา” ณ ลานลม ศูนย์การดำเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล โดยกิจารรมการแข่งชันภูเก็ต- ไตร- ไอยรา จะรัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเนันย้ำการนำเสนอประสบการณ์งานกีฬาเพื่อสร้างความประทับใจ ผ่านการแข่งขันไตรกีพาที่จะสร้างการจดจำและภาพลักษณ์ความเป็นไทยในแบบเฉพาะตัวของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและส่วนกลาง

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มนักกีฬาที่ชื่นชอบมัลติ – สปอร์ต จังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จในระดับสากลกับการจัดไตรกีพาระดับโลกโดยภาคเอกชนในชื่อลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา และมีการจัดอย่างต่อเนื่อง 28 ครั้ง

สำหรับวันนี้ ภูเก็ตเพิ่มทางเลือกไตรกีฬาเชิงสร้างสรรค์กับกิจกรรมไตรกีฬาแบบฉบับไทย ซึ่งจะฉายภาพบรรยากาศและอัตลักษณ์แห่งจังหวัดภูเก็ตสู่นักท่องเที่ยว และนักกีพาไทยและต่างซาติ โดยเลือกสื่อสารผ่านภาพกีฬาในโครงร่างช้างเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย ในชื่อการแข่งขัน ภูเก็ต- ไตร- -ไอยราซึ่งจะเป็นอีกตราสินค้าหนึ่งร่วมสร้างประสบการณ์ไตรกีพา ที่ตอกย้ำการเป็นสปอร์ต ซิตี้ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการก้าวย่างทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีมูลค่าสูง

ด้าน นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พิจารณาว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถร่วมพัฒนาเศรษฐกิจได้อีกหลากหลายมิติ กิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นและประสบความสำเร็จนำมาซึ่งชื่อเสียง การรู้จักจังหวัดภูเก็ต แต่การท่องเที่ยวเชิงกีฬายังต่อยอดไปสู่มุมคิดธุรกิจและเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจศูนย์ฝึกกีพาระดับสากลซึ่งเป็นที่ต้องการจากนักกีฬาและผู้ต้องการความเป็นเลิศ และเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและส่งผลต่อเศรษฐกิจระยะยาว การส่งเสริมศักยภานักกีฬาของจังหวัดเพื่อต่อยอดไปยังระดับชาติและระดับโลกอันนำมาซึ่งรายได้ของบุคคลและประเทศ การสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการกีฬา อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรชำนาญการในสาขาต่างๆ และอีกมาก อันเป็นการสร้างคนสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และนำมาซึ่งความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายจเร เจียรนัย โค้ชและนักไตรกีพาแถวหน้าเมืองไทยที่ฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตมาบอกเล่าเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขัน ความยาก – ง่ายของเส้นทาง และคุณเมจิ บล็อกเกอร์สาวชื่อดังด้านสุขภาพ กีฬา และท่องเที่ยว ที่มาบอกเล่าและให้ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อม ไม่ว่จะเป็นทรัพยากรทางธมชาติ สิ่งแวดล้อม ชายหาด บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือประชาชน ผู้ประกอบการภูเก็ตมีทัตนคดีที่ดีและพร้อมรับ ปรับ และต่อยอดเพื่อก้าวไปข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา และเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจแก่นักกีฬา และนักท่องเที่ยวทุกคนทุกชาติ

ในช่วงท้ายมีการเปิดตัว และมอบของที่ระลึกแก่พันธมิตรหลักผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันภูเก็ต-ไตร- ไอยรา ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ผู้สนับสนุนสถานที่แถลงข่าวและสื่อบนพื้นที่ โรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้สนับสนุนที่พักคณะจัดงานอย่างเป็นทางการ บริษัท กู๊ดสตาร์ท ผู้ผลิตชุดกีฬาคุณภาพสูง แบรนต์ STEAL THOR ผู้สนับสนุนเสื้อที่ระลึกการแข่งขัร และได้รับเกียรติอย่างสูงจากแชมป์ไตรกีพาระดับตำนานของโลกชาวเยอรมัน ผู้ชนะการแข่งขันไตรกีฬาระยะไกล 8 สมัย Mr. Juergen Zack ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกไตรกีฬา Z – Coaching ที่ดำเนินการส่งเสริมสังคมไตรกีฬาในจังหวัดภูเก็ตมานานกว่า 10 ปี ซึ่งเข้าร่วมประสานนักกีฬาต่างชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น POCARI เครื่องดื่มไออ้อนดริ้งก็ BIKE ZONE ผู้ดูแล Bike Mechanic และการขนส่งจักรยาน ศูนย์ฝึกกีฬา STAGE Find The Real และปลาเส้น ทาโร่ ไลท์

ท่ามกลางบรรยากาศการแถลงข่าวกิจกรรมเปิดตัวภูเก็ต ไตร ไอยรา ที่มีสีสัน และเต็มไปความร่วมมืออันดีจากผู้เกี่ยวข้อง นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต รู้สึกขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมมือร่วมใจ เพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ทำให้รู้สึกมั่นใจกับผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้น และอยากเชิญชวนนักกีฬานักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าร่วมการแข่งขันภูเก็ต ไตร ไอยราครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งการแข่งขันไตรกีฬาจะจัดขึ้น คือ ระยะโอลิมปิก และระยะสปรินท์ และมีการแข่งขันทวิกีฬา และการแข่งขันว่าย – ปั่น-ผสม ชาย – หญิง 3 คนให้ร่วมสนุก ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกร่วมกิจกรรมการแข่งตามถนัดและชื่นชอบ

สำหรับผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยดูข้อมูลเพิ่ม
เพจ FB : Phuket TRI IYARA หรือเพจของผู้จัดงานหลัก FB :Thalland Sport Series หรือ LINE
@ThailandSportSeries

Subscribe