ภูเก็ตจัดการแข่งขัน โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021

ภูเก็ตจัดการแข่งขัน โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และต้อนรับการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ธัญญปุระ รีสอร์ท กีฬาและสุขภาพนักวิ่งทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น กว่า 1,000 คน ร่วมท้าทายความสามารถ ความแกร่งของฝีเท้า บนยอดเขาพระแทว โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และปล่อยตัว นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021 และมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้สนับสนุนและคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขัน OR THANYAPURA TRAILRUN 2021 (โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021 ) ในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ของธัญญะปุระ รีสอร์ทกีฬา และ สุขภาพ พิเศษสำหรับปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง โออาร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และมีนักวิ่งทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น กว่า 1,000 คน ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีพาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นงานแรกของปีในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ซึ่งรายได้หลังการหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะส่งมอบให้สาธารณกุศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดสรร ชุดสาธารณูปโภค ให้กับกลุ่มคนว่างงานภายในจังหวัดภูเก็ต และ โครงการคืนชะนีสู่ป่ามูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ป่านางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ กล่าวว่าในนามของ โออาร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวิ่ง โออาร์ ธัญญปุระ เทรล รัน 2021 ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ของปีที่นักวิ่งต่างรอคอย การจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์สปอร์ต รีสอร์ท องค์การบริหารส่วนจังหวัดโออาร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โออาร์ เป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “การเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” เราจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจซึ่งการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ และวัตถุประสงค์หลักผู้จัดงานที่ต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงของไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ และได้นำร่องดำเนินโครงการ Phuket Sandbox เป็นจังหวัดแรก เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง ORเล็งเห็นว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการ DMHTTA การป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการนำอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาให้บริการแก่กลุ่มนักวิ่งและนักท่องเที่ยว อีกด้วย