ภูเก็ตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดเลพัง หาดลายัน

ภูเก็ตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดเลพัง หาดลายัน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

ที่ บริเวณหาดเลพัง-ลายัน นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดเลพัง ลายันให้มีสภาพเหมือนดังในอดีต โดยมีการปลูกกล้าไม้ชายหาดชนิดต่าง ๆ เช่น จิกทะเล ต้นกระทิงและอื่น ๆ ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการบุกรุกพื้นที่แล้วเสร็จ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและได้มีการช่วยกันดูแลที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันให้คงอยู่กับจังหวัดภูเก็ตลอดไป

Subscribe