ภูเก็ตจัดกิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญของจังหวัด

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนโดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายณรงค์ กล่าวว่า การแถลงข่าวในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันของโรคโควิด 19ที่ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดลดลงเป็นลำดับพร้อมทั้งเตรียมมาตราการป้องการแพร่ระบาดในช่วงวันหยุดสงการณต์ที่จะถึงนี้โดยขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตราการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครและเป็นการแถลงในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามถนนสายต่างๆหรือสถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกต้นเฟื่องฟ้าที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการดำเนินการไปแล้วหลายจุดเช่นบนถนนเทพกระษัตรี นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองอีกด้วย