กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้านถนนเจ้าฟ้า-สวนหลวง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมนายสาโรจน์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า กรมป่าไม้เชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยให้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าหรือกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 หรือพื้นที่อื่นที่เห็นสมควรจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน ซึ่งในอนาคตต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น สามารถป้องกันและจับฝุ่นละอองได้ทุกชนิด นอกจากนี้ต้นไม้จะมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนทั้งนี้ต้นไม้ที่ปลูกเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดภูเก็ตในปีนี้เป็นต้นทองอุไรจำนวน 300 ต้น