ภูเก็ตจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น

ภูเก็ตจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience)

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) ณ บริเวณหลาดใหญ่ ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางรัชฎาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมซน ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างการกระจายรายได้ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตอยากให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และสัมผัสประสบการณ์ และได้รับความประทับใจกลับไป

ด้าน นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าร่วม 13 ชุมชน ได้แก่1.ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง3.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา-เชิงทะเล4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแขนน5.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อแร่6.ชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา
7.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ฉัตรไชย8.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านลิพอนใต้9.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านม่าหนิก
10.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียน11.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะมะพร้าว12.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลนและ 13.บ้านสบายไทย ร่วมกิจกรรมการจัดบูธนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว

Subscribe