ภูเก็ตจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (สีสันป่าตอง)

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน“มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (สีสันป่าตอง)เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพร้อมชิมฟรีโอวต้าวกระทะยักษ์ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงาน“มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) ครั้งที่ 1โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   ส่วนราชการและนักท่องเที่ยวร่วมงานนายเรวัต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน “มหกรรมอาหารหรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต)สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดจัดงาน มหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 ณ สนามชัยเชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตและครั้งที่ 3ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมทั้งสามงานได้มีการรณรงค์เรื่องการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดตามมาตรฐาน “CLEANFOOD GOOD TASTE” อีกด้วยสำหรับการจัดงานฯ ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564ณ ลานบางลาชายหาดป่าตององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดงานขึ้นภายใต้ชื่องาน“หรอยหนัด หยัดได้”สีสันป่าตอง เพื่อให้มีกิจกรรมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 120ร้านพบกับโซนอาหารพิเศษเมนูปิ้งย่างนานาชาติ รวมไปถึงลานหมูกระทะอาหารยอดฮิตของไทยอีกด้วยซึ่งผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศบนหาดทรายสไตล์ Barbecue Camping ชมการแสดงดนตรีและกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย ซึ่งได้จัดเวทีไว้รองรับถึง 3 เวที เพลิดเพลินกับตลาดพื้นบ้านลานวัฒนธรรม และพิเศษสุดของงานนี้ ชิมฟรีโอวต้าวกระทะยักษ์การสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตรวมถึงชมการแกะสลักผัก ผลไม้ที่งดงามวิจิตรตระการตา ซึ่งการจัดงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ก็จะมีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไปทั้งนี้การจัดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้”สีสันป่าตอง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ภูเก็ตสืบไป