ภูเก็ตจัดงาน Phuket Night

ภูเก็ตจัดงาน Phuket Night

ตามที่ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และทีมงานเข้าร่วมงาน IMEX ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน โดยในวันนี้ ได้มีการ Phuket Destination Update โดยนายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกฝ่าย MICE ให้กับ Buyer ที่สนใจจำนวน 3 รอบ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 100 คน โดยได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

ในช่วงเย็นขอการจัดงาน ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมจัดงาน Phuket Night ภายในพื้นที่บูท Thailand Pavillion โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ตามเวลา ณ นครแฟรงเฟิร์ต โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรุตถ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครฯ เข้าร่วมงาน นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ สำหรับงาน Phuket Night ที่งาน IMEX เป็นการจัดงานครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงาน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์, ชิมอาหารและสินค้าจากจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย อาทิ หมูฮ้อง เกี๋ยนทอด ฉลองเบย์รัม สเน่หาจิน เบียร์สิงห์ และ เบียร์ช้าง ผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

Subscribe