ภูเก็ตจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566

ที่ สนามสอบฯ วัดวิชิตสังฆาราม ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2566ชั้นประโยค 1-2 ถึง ประโยค ปธ. 5 ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 (ตรงกับวันพุธ-พฤหัส-ศุกร์) ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศและสำนักพระราชวัง ได้แจ้งประสานกองบาลีสนามหลวงและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผู้เชิญภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบ โดยจังหวัดภูเก็ต จัดสอบ ณ สนามสอบวัดวิชิตสังฆาราม ถ.นริศร ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีพระภิกษุ สามเณรจากจังหวัดพังงา ระนองและภูเก็ตเข้าร่วมจำนวน 29รูป โดยการสอบในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Subscribe