ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2566 )ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

โดยมี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยมี พระครูเมตตาภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชนชาวภูเก็ต

ส่วนใน เวลา 17.30 น. จังหวัดภูเก็ตกำหนดประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และเวลา 19.19 น. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี และร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของหน่วยงาน และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2566

Subscribe