ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมโดยพิธีทำบุญตักบาตรเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูปทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย