ภูเก็ตจัดพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป

ภูเก็ตจัดพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาคโดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการว่าด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙0 พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙* พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท แบ่งเป็น ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน๙๑ คน จัดพิธี ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน ๘๑๙ คน จัดพิธี ณวัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำหนด จังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ คน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวน โดยกำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดมงคลนิมิตรพระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต

Subscribe