ภูเก็ตจัดเจ้าหน้าที่ ลงตรวจความปลอดภัย และยาเสพติด ในย่านแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการบันเทิง ป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้อำนวยการ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ สั่งการให้ นายพิภพ สุดขาว หน.ฝ.มค.อ.กะทู้ นายจิรวัฒน์ นะมาตร์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานป้องกันพร้อมกำลังพลสมาชิก อส.อ.กะทู้ ที่ 2 เดินเท้าตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชนในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้คอยเฝ้าระวังเหตุสถานที่กลุ่มคนหรือนักท่องเที่ยวซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพบปะผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ให้ช่วยกันคอยสอดส่องดูแลหากพบสิ่งแปลกปลอมหรือวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหตุในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอกะทู้ เพื่อป้องกัน ปราบปราม re x ray พื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า ตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

Subscribe