ภูเก็ตติวเข้ม พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในการ 1 พ.ย. 64

จังหวัดภูเก็ตหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ-เอกชน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ ทั้งการขนส่งคมนาคมทางบกทางน้ำ โรงแรม ร้านค้า ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปัญหาค่าโดยสารแพงโหดต้องหมดไป

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ เพื่อรับทราบความพร้อม รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 6 ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านการขนส่งคมนาคมทางบก (รถตู้ รถตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ รถประจำทาง /สนามบิน) ต้องได้มาตรฐานการบริการ ราคาที่เป็นธรรม และไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้รายงานถึงความพร้อมในส่วนของรถที่จะให้บริการที่มีความพร้อมทั้งรถที่ได้มาตรฐาน SHA+ และรถให้บริการทั่วไป ที่มีมากกว่า 13,000 คัน ส่วนราคานั้นจะมีการกำหนดราคาที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ เพื่อแก้ปัญหาราคาที่ไม่เป็นธรรมและป้องกันปัญหาการร้องเรียนค่าโดยสารราคาสูงเกินไป

ความพร้อมด้านการขนส่งทางน้ำหรือทางเรือนั้น ทางเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้รายงานถึงความพร้อมทั้งในส่วนของท่าเรือที่ได้มาตรฐานถึง 22 ท่า เรือที่พร้อมให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเรือสปีดโบต เรือโดยสาร เรือยอชต์ และเรืออื่นๆ ที่มีความพร้อมและได้ต่อใบอนุญาตกับทางเจ้าท่าแล้วกว่า 4 พันลำ รวมไปถึงผู้ควบคุมเรือ

ส่วนการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้น ความปลอดภัย นั้น มีภูเก็ตมีความพร้อมมาก รวมไปถึงการเตรียมการด้านสุขอนามัย การเตรียมการในการรักษาโรคนั้น ทางฝ่ายสาธารณสุขและโรงพยาบาลมีความพร้อมในการรับมือหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

นอกจากนี้ในส่วนนของความพร้อมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวก็มีความพร้อมและได้เตรียมการมาตั้งแต่การเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และเตรียมความพร้อมดูแลสถานบริการ โรงแรม สถานบันเทิง พร้อมเปิดให้บิรการและต้อนรับนักท่องเที่ยวนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุม ว่า วันนี้จังหวัดภูเก็ตได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ เพื่อรับทราบความพร้อมและปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข เพื่อให้การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจสูงสุดในการมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต ซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางแก้ไข ซึ่งคิดว่าภูเก็ตมีพร้อมมากในการรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว สอดรับรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล และขอให้คนภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว