ภูเก็ตต้องรอดกรองเข้มทุกเส้นทาง แม้แต่คนภูเก็ตกลับเข้าพื้นที่ ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดส ไม่ สว็อป ต้องทำ Rapid test ทุกคน

ภูเก็ตต้องรอด ! ยกระดับพิชิตโควิด เริ่ม 22 – 30 เม.ย.นี้ คัดกรองเข้มทุกเส้นทาง แม้แต่คนภูเก็ตออกต่างจังหวัดกลับมาถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดส ไม่ผ่าน สว็อป 72 ชั่วโมง ต้องทำ Rapid test ทุกคน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงานศาลากลาง จ.ภูเก็ต ถึง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับการตรวจคัดกรองที่เข้มข้นขึ้น ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางท่าอากาศยานภูเก็ต พบว่าต้นทางของสายการบินมาจากพื้นที่สีแดงเกือบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคนที่มาทางเครื่องบินทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดคือ 1.จะต้องโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ 2. ต้องลงทะเบียนทาง www.gophuget.com และ 3.คนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ สว็อปหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชั่วโมงมาแล้ว แต่ถ้าไม่มีทั้ง 2 อย่าง จะต้องตรวจ Rapid test ที่สนามบิน ซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทย ถ้าตรวจแล้วผลเป็นลบก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในจังหวัดภูเก็ต แต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่ในส่วนของคนที่มาจาก 17 จังหวัดพื้นที่สีแดง ที่เข้าพักบ้านญาติ หรือบ้านตัวเอง จะต้องแจ้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับตำบล (EOC ระดับตำบล) เพื่อให้สามารถติดตามได้  เช่น เดียวกันกับกรณีที่เข้าพักโรงแรม จะต้องแจ้งข้อมูลให้กับทางโรงแรม หรือสถานประกอบการที่ให้บริการเข้าพัก ทุกวันเพื่อให้โรงแรมทำบันทึกส่งให้ทาง EOC เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ ส่วนคนที่มาจาก 59  จังหวัด ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองกรณีการเข้าออกทางบก ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ใช้มาตรการเดียวกันกับสนามบิน คนที่มาจาก 17 จังหวัดพื้นที่สีแดง ต้องลงทะเบียน www.gophuget.com และ แอปพลิเคชั่นหมอชนะ ถ้า ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ สว็อปหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชั่วโมงมาแล้ว ก็สามารถเข้าภูเก็ตได้ แต่ถ้ายังไม่ทำมา ก็จะต้อง จะต้องตรวจ Rapid test ที่บริเวณประตูเมืองภูเก็ต โดยในส่วนนี้ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตั้งแต่ลงมาจากสะพานเพื่อแยกช่องจราจรให้ชัดเจน ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งการตรวจในจุดนี้ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สำหรับการตรวจนั้นใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาทีส่วนกรณีรถที่มาจาก 59 จังหวัด จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนการเข้าภูเก็ตเหมือนที่สนามบิน คือ www.gophuget.com และ แอปพลิเคชั่นหมอชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิ แจ้ง EOC เฝ้าระวังตัวเอง แต่ถ้ามาจาก 18 จังหวัด จะต้องทำบันทึกการเดินทางเพื่อแจ้ง EOC เฝ้าติดตาม

ส่วนกรณีรถบรรทุก รถโดยสารต่างๆ  รถสาธารณะ นั้น ในส่วนของรถที่ต้องขนสินค้าต่างๆ เข้ามาในภูเก็ต ให้บริษัทต้นสังกัด ทำหนังสือแจ้งข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า  สถานที่ส่ง เพื่อให้สามารถติดตามได้ แต่ในกรณีที่เข้ามาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสีแดงจะต้องมาทำ Rapid test ที่ด่านท่าฉัตรไชย บริเวณด่านตรวจที่ 2 หลังทำ Rapid test ไปแล้วจะมีผล 72 ชั่วโมง ถ้าเดินทางมาส่งสินค้าโดยไม่พักค้างคืนและเดินทางกลับออกไปวันรุ่งขึ้นก็สามารถใช้ใบตรวจเดิมได้ แต่ถ้าครบ 72 ชั่วโมงแล้ว จะต้องตรวจใหม่ จนครบตามระยะเวลาที่มีการประกาศไว้คือวันที่ 30 เม.ย. 64 หลังจากนั้นจะการประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าที่ร้อยตรีวิกรม ยังได้กล่าวถึงกรณีการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตของคนภูเก็ต ว่า กรณีดังกล่าวมีการสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานบริษัท ที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต แต่มีบ้านพักที่จังหวัดพังงา หรือ จังหวัดกระบี่ หรือ คนที่พักอยู่ในภูเก็ต แต่ต้องไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งวันนี้ ( 21 เม.ย. 64) ได้มีการแจ้งผ่านทางสถานีวิทยุในรายการผู้ว่าพบประชาชนไปแล้ว ว่า ให้คนเหล่านี้รวบรวมรายชื่อ จากองค์กร หน่วยงาน ตำแหน่ง หน้าที่ ส่งมาที่สำนักงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำหนังสือรับรองไปติดหน้ารถ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และ เป็นการอำนวยความสะดวก แต่ทุกคนยังต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมด รวมทั้ง ตรวจ Rapid test 

ซึ่งรวมไปถึงคนภูเก็ตที่เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตยังไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เมื่อกลับเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต จะต้องดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด คือ ต้องลงทะเบียน www.gophuget.com และ แอปพลิเคชั่นหมอชนะ ถ้า ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ สว็อปหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชั่วโมง มาแล้วสามารถเข้าได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดส หรือ ยังไม่สว็อปหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชั่วโมง จะต้องทำ Rapid test ทุกคน โดยจะเริ่มดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่วันที่ 22 -30 เม.ย.2564

Subscribe