ภูเก็ตต้อนรับ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และคณะทูตานุทูตและอุปทูต รวม 11 ประเทศ

นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และภริยา น.ส.มธุรวีร์ วิสุทธกุล ผู้อำนวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และภริยา ได้เยือนจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะฯ ร่วมกับคณะทูตานุทูตและอุปทูต รวม 11 ประเทศ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและภริยา นายปิยะพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมภริยา นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคณะพร้อมต้อนรับในโอกาสทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในโครงการ ‘Ambassadors’ Trip to Phuket 2021’ โครงการดังกล่าวจัดโดยจังหวัดภูเก็ต ผ่านการสนับสนุนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) พร้อมด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มคณะทูตเมื่อเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต คณะทูตได้รับฟังบรรยายเรื่องมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยว และกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่จะผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจสอบเอกสารการเดินทางตามมาตรการ Thailand Pass หรือ Phuket Sandbox และเมื่อทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะทูต โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้แต่ละสถานทูตได้สื่อสารกลับไปยังประเทศของตนเอง ว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย