ภูเก็ตประกาศสนับสนุนความเท่าเทียม ลงนาม MOU Pride & Equality Phuket

ภูเก็ตประกาศสนับสนุนความเท่าเทียม ลงนาม MOU Pride & Equality Phuket

ณ โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket – จังหวัดภูเก็ต ประกาศสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “Pride & Equality Phuket” มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตัวแทนจากเทศบาลเมืองป่าตอง คุณเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฝั่งอันดามัน คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต คุณธนวัต อ่องเจริญ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากกลุ่มอันดามันเพาเวอร์ภูเก็ต และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนชาร์เตอร์แบงค์ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมหาดกะตะกะรน สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สมาคมที่พักบูติคจังหวัดภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคภาคใต้ตอนบน มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน สมาคมรถ 30 ภูเก็ต สมาคมโรงเรียนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฝั่งอันดามัน

MOU มุ่งเน้นไปที่:

• การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ
• การคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+
• การป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
• การส่งเสริมการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ
• การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ

จังหวัดภูเก็ตยังแสดงความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน InterPride World Conference in 2025
ร่วมเป็นกำลังใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ:
Facebook Page: มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-Sogi) เวลา: 10:00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
#ภูเก็ต #PrideEqualityPhuket #ความเท่าเทียม #LGBTQ+ #PhuketPride
…………………………………

Subscribe