ภูเก็ตประชุมหารือแนวทางการซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขาป่าตอง

ภูเก็ตประชุมหารือแนวทางการซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขาป่าตองซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักจนเกิดเป็นสไลด์ทำให้ถนนเสียหาย เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทาง ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คาดว่าไม่เกิน 7 วัน

ที่ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดภูก็ต (ก.ช.ภ.จ.ภก) โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือ การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง การแก้ปัญหาและซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขาป่าตอง หรือถนนพระบารมี ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง (ฝั่งกะทู้ช่วงโค้งแรงดัน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักจนเกิดเป็นสไลด์ทำให้ถนนเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ถนนเพื่อการสัญจรได้

นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวถึงสาเหตุดินสไลด์ทำให้คันทางพังทลายว่า เกิดจากฝนตกต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 วัน ทำให้ดินอุ้มน้ำจนรับน้ำไม่ไหวก่อนที่จะสไลด์ลงมา ซึ่งความเสียหายมีระยะความยาวประมาณ 200 เมตร แต่เนื่องจากมีความไม่ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องปิดเป็นระยะทางยาวจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเสร็จ เป็นการแก้ไขระยะสั้น เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นถนนสายเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างตัวเมืองภูเก็ตกับเมืองป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แต่ละวันจะมีผู้ใช้สัญจรไปมาจำนวนมากทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7 วันในการซ่อมแซม เพื่อให้รถสามารถวิ่งได้ก่อนชั่วคราว

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปเบื้องต้น หลังจากที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ คือ ฝนหยุดตกและดินไม่สไลด์หรือทรุดตัวเพิ่ม ภายใน 7 วัน แขวงทางหลวงฯ จะเข้ามาดำเนินการเพื่อให้ใช้สัญจรไปมาได้ชั่วคราว เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่แขวงทางหลวงดำเนินการอยู่ ขณะเดียวกันในการแก้ปัญหาถาวรนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จึงจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ป่าตองให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนห้าแยกฉลอง-กะรน (ถนนปฎัก), ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล และทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ (กมลา)

Subscribe