ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 8 เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรม“ กระเป๋ากระจูดสำหรับฝึกอาชีพ” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยมีนางพรรณราพร  แก้วพรหม  ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  และแม่บ้านให้การต้อนรับ

นางพรรณราพร แก้วพรหม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านตำรวจให้ชมรมแม่บ้านตำรวจในสังกัดดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวโดยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 8 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 นั้นชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรม “กระเป๋ากระจูดสำหรับฝึกอาชีพ” ฝึกอบรมเรียนรู้การตกแต่งกระเป๋าสานและเพ้นท์ลายผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

นาง กนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า การจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของคุณรัตนาภรณ์ศรีวลีพันธุ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของครอบครัวข้าราชการตำรวจวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 8 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมกิจกรรม “กระเป๋ากระจูดสำหรับฝึกอาชีพ” ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาฝีมือในการเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป