ภูเก็ตยกระดับมาตรการความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว สั่งการทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเสริมกำลัง อปพร. และเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกจุด

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า ในนามของจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยว และชาวต่างประเทศโดยในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 จังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับ มาตรการการดูแลความปลอดภัยและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้แจ้งคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางทะเล เพื่อดูแลและเข้มงวดความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จากนั้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้ดำเนินการเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล กำชับให้มีการติดตั้งธงแดง พร้อมกำชับให้ไลฟ์การ์ดเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลนักท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเล และวันที่ 27 มิถุนายน 2566 กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดได้แจ้งหนังสือกำชับ โดยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมผู้บริหาร จังหวัดเพื่อกำชับ มาตรการดูแลความปลอดภัย และสั่งการในที่ประชุมให้ทุกหน่วย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังพลในการดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องของดอกไม้เพลิงและอัคคีภีย และเน้นให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาว และจากข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม 2566 ทางจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสั่งการต่อไปยังอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานทุกหน่วย

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสั่งการเตรียมพร้อมมา เป็นระยะ แต่ได้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด

ล่าสุดในวันนี้ 2 สิงหาคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ทุกอำเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเสริมกำลัง อปพร. และเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกจุด

อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินการกับนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนธงแดง หรือป้ายเตือนได้กำชับให้ตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยว เสริมกำลัง เข้าไปดูแลอีกทางหนึ่ง

โอกาสนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามการแจ้งเตือนของทางราชการ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรง

Subscribe