ภูเก็ตยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น

ภูเก็ตจัดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องท่องเที่ยวระดับโลกผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องท่องเที่ยวระดับโลก ระหว่างวันที่ 19- 20 ตุลาคม 2564 โดยมี นางมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ และมีผู้นำองค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวนมากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีวัตถุดิบพื้นถิ่นที่มีคุณค่ามากมาย อย่าง กุ้งมังกร 7 สี ภูเก็ต สัปปะรดภูเก็ต ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนมาแล้ว และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นชุมชนฐานราก เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น ส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เป็นการสร้างความพร้อมของชาวบ้าน ชุมชน พื้นที่ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อหมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความแข็งแรงในการการเป็นชุมชนฐานรากที่มั่นคง

Subscribe