ภูเก็ตยังรอเงินเยียวยา จากประกันสังคม

จังหวัดเตรียมนำข้อเรียกร้องจากกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ที่จะมาประชุมครม.สัญจร ณ จังหวัดกระบี่ ในช่วงกลางเดือน พย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร ชนะกิจ ประธานกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต เป็นตัวแทนยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับหนังสือโดยมีข้อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 , 39 และ 40 ให้กับคนภูเก็ต ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่พิเศษ Phuket Sandbox แต่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตยังคงได้รับความเดือดร้อนโดยมีจำนวนประชาชนกว่า 186,069 คิดเป็นสัดส่วนประชากรเกือบครึ่งเกาะ ที่อยู่ในระบบยังรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายวงศกร กล่าวว่า “หลังรัฐเปิดนโยบาย Phuket Sandbox ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศ แต่ผู้ประกันตนในระบบและเจ้าของกิจการกลับไม่ได้รับการเยียวยา เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่จังหวัดสีแดง ซึ่งข้อเท็จจริงในช่วงที่ผ่านมาภูเก็ตมีจำนวนผู้ติดโควิดจำนวนมากและหลายพื้นที่ทั่วเกาะ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหนัก รวมทั้งมาตรการรัฐและการปิดประเทศ

จังหวัดภูเก็ตต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กว่า 186,000 ราย จึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ ที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้ ตนเองในฐานะประธานกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ต ได้ลงพื้นที่สำรวจกิจการในจังหวัด พบว่า ปิดถาวรจำนวนมาก ซึ่งส่งผลถึงแรงงานในระบบประกันสังคมที่ต้องตกงานหลายหมื่นคน และตนจึงได้ขอเป็นตัวแทนเข้ายืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ช่วยเยียวยาผู้ประกันตนและเจ้าของกิจการโดยด่วน” นายวงศกร กล่าว

จังหวัดภูเก็ตเร่งหาแนวทางนำหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ตต่อคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา