ภูเก็ตยันปีนี้น้ำไม่ขาดแคลน

ภูเก็ตยันปีนี้น้ำไม่ขาดแคลน

ที่ ห้องประชุมชั้น 4 มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2566 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วม

นายอำนวย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีนี้หาดมีฝนทิ้งช่วง น้ำต้นทุนตามอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่างคือ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำและอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ในปีนี้ยังมีปริมาณน้ำจนถึงขณะนี้ประมาณ 80% ของความจุของอ่างและจากสถิติของปริมาณฝนมีมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะตกในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมก็จะมีน้ำเติมเข้ามาในเขื่อน ส่วนการผลิตน้ำประปาในช่วงนี้ยังมีการใช้น้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ ตามขุมน้ำต่าง ๆ ก่อน หากเมื่อน้ำในขุมน้ำลดประมาณลงก็จะเพิ่มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่าง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การใช้น้ำก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นายอำนวย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการเตรียมแผนงานในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเช่น การสูบกลับในช่วงฤดูฝน การเพิ่มความจุของอ่างต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการปรับปรุงระบบการส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปัญหาในเรื่องน้ำประปาไหลอ่อน ซึ่งขณะนี้การประปาได้มีการจัดทำแผนและเร่งปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ทุกหน่วยงานต่างยืนยันว่าในปีนี้จังหวัดภูเก็ตมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพออย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดในฤดูฝนทิ้งช่วง

Subscribe