ภูเก็ตย้ำความสำเร็จ 5 ชุมชนนำร่องโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น

ภูเก็ตย้ำความสำเร็จ 5 ชุมชนนำร่องโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากมีรายได้อย่างยั่งยืนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณโรงแรมเคปพันวา บ้านพันวา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปิดงาน Chef Table โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยการนำเมนูอาหารจาก 5 ชุมชนนำร่อง มาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีมาตรฐานทั้งงานบริการและอาหารถิ่นสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ตามแนวทางเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต ในการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน นำวิถีชีวิตชุมชนถ่ายทอดผ่านการท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีเสน่ห์ความเป็นเกาะภูเก็ตมากมายกว่าที่ทุกคนรู้จักของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามระดับโลก แต่เกาะภูเก็ตยังมีวิถีชุมชนที่น่าสัมผัสมากกว่าที่หลายคนคิด ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการนำเชฟระดับแนวทางมาแนะนำแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น ที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นมาเป็นสุดยอดเมนูอาหารชั้นนำ ถือเป็นความสำเร็จของคนในชุมชน โดย 5 หมู่บ้านนำร่องจะเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ พัฒนาความเข้มแข็งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชั้นนำระดับสากลต่อไปโดยทั้ง 5 หมู่บ้านนำร่อง ประกอบด้วย บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต , บ้านป่าหล่าย ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต , บ้านป่าคลองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง , บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ที่มีวัตถุดิบประจำถิ่นอย่างสัปปะรดภูเก็ต และกุ้งมังกรภูเก็ต เป็นอัตลักษณ์ที่สามารถนำมาชูจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัสความเป็นวิถีชุมชนที่น่าเรียนรู้ค้นหา สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนอย่างไรก็ตาม สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนสามารถให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกช่วงฤดู จังหวัดภูเก็ตจึงเล็งเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการนำภาคการท่องเที่ยวสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกระดับ ให้สามารถยืนยันได้ในทุกสถานการณ์ เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ต่อไป