ภูเก็ตลุยคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่องเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ยังหลงเหลือในพื้นที่มีการแพร่ระบาด

ภูเก็ตลุยคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่องเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ยังหลงเหลือในพื้นที่มีการแพร่ระบาด ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มีจำนวน 71 เปอร์เซ็นต์ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4และบางส่วนของหมู่ที่7ตำบลรัษฎาซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากพื้นที่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานด้านการประมงโดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มาตรวจคัดกรองหากมีการมาคัดกรองในพื้นที่โดยในจุดนี้มีประชาชนลงทะเบียนเพื่อมาทำการคัดกรองจำนวน 300 คน ส่วนที่ชั้น 4 ตลาดสดสาธารณะ 1 (บ้านซ้าน) ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มี ลงพื้นที่คัดกรองพี่น้องคนไทย และแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่ตลาดสดสาธารณะ 1 ,ตลาดดาวน์ทาวน์ ซอยภูธร และซอยแยกทั้งหมด และถนนบางกอก (ตั้งแต่สามแยกซอยภูธร ถึงวงเวียนน้ำพุ) ฝั่งซ้ายมือ ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เข้ารับการคัดกรอง เป็นครั้งที่ 2 โดยผู้มี สัญชาติชาติไทย เข้ารับการตรวจคัดกรอง ในช่วงเช้า ส่วน แรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจคัดกรอง ในช่วงบ่าย โดยผลการคัดกรองในช่วงเช้ามีประชาชนคนไทยเข้ารับการคัดกรองจำนวน 857 คน มีผลเป็นลบ 4 คนทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตพบมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ ตลาดสดดังกล่าวและบริเวณท่าเทียนเรือในเขตตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ตทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการปิดพื้นที่และมีการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง และจะมีการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นการสแกนหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ให้หมดไปโดยเร็วจังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อรวม 50 รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 คนส่วนที่เหลือจำนวน 30 รายเป็นผู้ที่มีการกักตัวไว้แล้วทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 2,039 รายรักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 1,312 ราย ในส่วนของการฉีดวัคซีนมีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1จำนวน 426,664 คนคิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ และผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 333,903 คน คิดเป็น 71 เปอร์เซ็นต์