ภูเก็ตลุยตรวจคัดกรองเชิงรุก 7 พันคน พบติดเชื้อ 357 ราย

ภูเก็ตลุยตรวจคัดกรองเชิงรุก 7 พันคน พบติดเชื้อ 357 ราย สธ.ส่งทีมลุยภูเก็ต สยบโควิดใน 2 สัปดาห์ ก่อนเทศกาลเจ 6-14 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บอกซ์และประชุม ศปก.ศบค.โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลและปัญหาของแต่ละฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขเขตที่ 11 และ 12 มาสนับสนุนในการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยมีการตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงจำนวนกว่า 7 พันคนพบติดเชื้อจำนวน 357 คน และจะมีการคัดกรองเชิงรุกอีกครั้งในสัปดาห์นี้ในพื้นที่ตำบลรัษฎาและตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายในด้านเศรษฐกิจ หลังจากที่ ศบค. มีมาตรการผ่อนคลาย

ด้าน นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า “ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมจากกรมควบคุมโรคมาช่วยเสริมศักยภาพดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มกัอน ได้วางแผนทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลในสถานประกอบการให้เข้มแข็ง เฝ้าระวังไม่ให้ติดเชื้อหรือแพร่ระบาดในสถานประกอบการ ทางเขตสุขภาพที่ 11 เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาถึงภูเก็ต ได้จัดส่งทีม CCRT ในเขต11เข้ามาช่วยภูเก็ตทำการค้นหาผู้ติดเชื้อที่ยังหลงเหลือในชุมชน”

“ทีม CCRT คือ ทีมปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโควิด-19 แบบครบวงจร หรือ CCRT จะอยู่ทุกอำเภอ ลงไปในชุมชนที่มีการระบาด ทำหน้าที่ค้นหา ผู้ที่ยังติดเชื้อที่หลงเหลืออยู่ ค้นเสร็จจะช่วยเหลือ เมื่อตรวจเจอผู้ที่มีอาการน้อยจะให้รับยาฟ้าทะลายโจรถ้ามีอาการมากจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ต้านโควิด ทันที เพราะว่ายุทธศาสตร์ดูแลผู้ที่เป็นโควิดจะต้องได้รับยาเร็วที่สุด”

“และประสานไปนอนโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยรูปแบบต่าง ๆ และทำการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ตกหล่น ในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ดำเนินการทุกชุมชนใน 2 สัปดาห์ จะสามารถค้นหาได้หมดทำให้การระบาด การแพร่กระจายเชื้อจะลดลง” นายแพทย์พิทักษ์พล กล่าวหากต้องการรักษาเองที่บ้านมีบริการให้คำปรึกษาจัดส่งยา อุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ บริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆสามารถอยู่บ้านได้พร้อมการจัดส่งอาหาร 3 มื้อ ตามหลักการที่ สปสช.กำหนดในสวัสดิการในการดูแลผู้ป่วยเป็นเวลา 14 วัน การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ นี้ เพื่อให้การระบาดโควิด-19 ที่แพร่กระจายอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสงบลงภายใน 2 สัปดาห์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปีนี้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเก่าแก่ของชาวภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

 

Subscribe