ภูเก็ตวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลานหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นักเรียนลูกเสือ พ่อค้าประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัว

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้วางพวงมาลา กล่าวคำถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในหลายสาขา ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ  และที่สําคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรม และอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้ว และร้อยกรองไว้ นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว ว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ภายในบริเวณจัดงานพิธี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการจัดตั้งบูธแสดงผลงาน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ 6 ด้านต่างๆ อาทิ การคมนาคม เรื่อง รถไฟ เครื่องว่างในพระราชนิพนธ์ การจัดตั้งกองเสือป่า และวิถีลูกพระมงกุฎ

Subscribe