ภูเก็ตสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ภูเก็ตสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 วันที่ 6 (ของการรณรงค์) เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็วเกินกำหนด

ที่ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2567 (ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567) โดยมี นายจรัญ ขวัญแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,นายบุญญพัฒน์ อังคารชุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย นายจรัญ ขวัญแก้ว ได้รายงานข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอกทั้งปี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ “ดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิต โดยให้บูรณาการข้อมูลจากตำรวจภูธรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เน้นพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็วเกินว่ากฏหมายกำหนด เนื่องจากการดำเนินงานในช่วงควบคุมเข้มข้นที่ผ่านมา ความเร็วยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุให้สถานประกอบการที่บริการให้เช่ารถกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรวจสอบการมีใบอนุญาตขับขี่ก่อนให้บริการ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหรือมาทำงานในประเทศไทย ที่มี
ความจำเป็นต้องขับขี่ยานพาหนะให้ไปดำเนินการขออนุญาตมีใบขับขี่ รวมถึงการครอบครองยานพาหนะตามที่กฎหมายกำหนด”

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (วันที่ 6 ของการรณรงค์)จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 6 คน ( ชาย 4 คน ,หญิง 2 คน) ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็วเกินกำหนด

ในส่วนข้อมูลอุบัติเหตุทางทะเล เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้ประสบเหตุ 9 ราย (เสียชีวิต 1 รายบาดเจ็บ 8 ราย) ขณะนี้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับสถิติสะสม 6 วัน (29 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567) เกิดอุบัติเหตุ รวม 36 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 35 คน (ช24/ญ11)
ผู้เสียชีวิต 2 คน (ช2 /ญ0)

ในส่วนของอุบัติเหตุทางทะเลยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ผู้บังคับเรือ คนประจำเรือ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ลงพื้นที่ท่าเรืออ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจากการตรวจสารเสพติดผู้บังคับเรือ 65 ราย พบผู้มีสารเสพติด จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งได้ประสาน รพ.สต.ป่าคลอก เพื่อเข้าสู่การบำบัดแล้ว

Subscribe