ภูเก็ตสรุป 7 วัน ระวังอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ภูเก็ตสรุป 7 วัน ระวังอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 27 ราย พบรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เข้าร่วมประชุมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในวันที่ 7 ของการรณรงค์ คือ ช่วงวันที่ 4 มกราคม 2565 มีการตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการรวม 11 จุด ทั้ง 3 อำเภอ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย สำหรับผลการดำเนินงานสะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 28 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 27 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ส่วนการดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักสูงสุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,280 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.03 รองลงมา คือ ไม่มีใบขับขี่ 993 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.38

ด้าน พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่า ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 แต่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียสูงสุด คือ ยังคงเป็นพฤติกรรมเดิม คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และเมาแล้วขับ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องเดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและร่วมลดอุบัติเหตุให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ และทุกฝ่ายให้นำเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดมาร่วมถอดบทเรียน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงนำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งในช่วงวันปกติและช่วงเทศกาลต่อไป