ภูเก็ตเดินหน้าฉีดวัคซีน เข็มที่ 4

ภูเก็ตเดินหน้าฉีดวัคซีน เข็มที่ 4 แก่บุคลากรด่านหน้าและประชาชนที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานป้องกันโรคโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหิน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ให้กับบุคลากรด่านหน้าและประชาชน ที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดก่อนวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรด่านหน้าและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนมกราคมได้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วสำหรับ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้าและประชาชนผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มแรกเป็นชิโนแวค และเข็มที่ 3 เป็นแอสตร้าเซเนก้า หรือแบบสูตรไขว้ โดยมีการฉัดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 เป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือแอสตร้าเซเนก้า ตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งสามารถระบุได้ในการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน “ภูเก็ตต้องชนะ”

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กับบุคลากรด่านหน้า ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม นี้ จากนั้นจะเป็นการเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนชาวภูเก็ต ซึ่งจะเป็นทั้ง เข็ม 3 เข็ม 4 และประชาชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาเลย เพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกสายพันธุ์ เพื่อประชาชนชาวภูเก็ตจะต้องอยู่กับโควิด-19 ให้ได้ แม้ในขณะนี้จังหวัดภูเก็ตจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น แต่กว่าร้อยละ 95 เป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากอย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แล้ว ประชาชนยังคงต้องร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง  หมั่นล้างมือทำความสะอาด และยังสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ WWW.ภูเก็ตต้องชนะ เพื่อร่วมทำให้ภูเก็ตแข็งแรง สดใส ยั่งยืน

Subscribe