ภูเก็ตเดินหน้าปลูกทุเรียนพื้นเมืองบนเกาะภูเก็ต ตั้งเป้า 1 แสนต้น

ภูเก็ตเดินหน้าปลูกทุเรียนพื้นเมืองบนเกาะภูเก็ต ตั้งเป้า 1 แสนต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ชูอัตลักษณ์ทุเรียนเกาะภูเก็ต สร้างเศรษฐกิจและความสมดุล สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้สู่ความยั่งยืน

ที่ ร้าน The Hill Bar & Restaurant View Point Sunset หมู่ที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกทุเรียนพื้นเมืองบนเกาะภูเก็ต จำนวน 1 แสนต้น และการจัดงานทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม นี้ ณ องค์การบริหารส่สนตำบลสาคู ชูอัตลักษณ์ทุเรียนพื้นเมืองเกาะภูเก็ต ทีมีรสชาติหวาน หอม มัน อร่อย ไม่แพ้ทุเรียนพื้นเมืองพื้นที่อื่น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เกาะภูเก็ตมีของดีมากมาย ทั้ง ธรรมขาติ ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร อาภรณ์ และทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต ถือเป็นอีกหนึ่งของดีที่เป็นพืชอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดภูเก็ต และมีอยู่ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ จึงมีแนวคิดปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต ให้ได้ 100,000 ต้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ นำไปสู่การพึ่งตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และเป็นการรองรับตลาดทุกเรียนพื้นเมืองภูเก็ต ที่จะเติบโตและเป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบทุกเรียนมากขึ้น

ด้าน นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ด้วยพืชอัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต วางแผนดำเนินโครงการปลูกทุเรียนบนเกาะภูเก็ต เป้าหมาย 100,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ทั้งในพื้นที่ วัด โรงเรียน ป่าชุมชน เกษตรกร และแปลงเกษตรกร ด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ทุเรียน พร้อมฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ 900 ราย เรียนรู้การขยายพันธุ์ทุเรียนแบบต่างๆ และจะ Kick off พร้อมกันก่อนจะเดินหน้าปลูกทุเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2566 โดยกำหนดพื้นที่วัด 1 แห่ง จำนวน 100 ต้น เมล็ดพันธ์ 100 เมล็ด โรงเรียน 1 แห่ง จำนวน 300 ต้น เมล็ดพันธุ์ 300 เมล็ด ป่าชุมขน 4 แห่ง ได้แก่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ตำบลราไวย์ ตำบลฉลอง ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 3,000 ต้น เมล็ดพันธ์ 20,600 เมล็ด พื้นที่เกษตรกร 75,000 ต้น นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ของประชาชนผู้สนใจ จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่การปลูกทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ต เพื่อลดภาวะโลกร้อน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างรายได้ นำไปสู่การพึ่งตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ส่วนทางด้าน นายตฤณ ปัญยาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง กล่าวว่า พื้นที่ตำบลสาคูเป็นหนึ่งพื้นที่ ที่มีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจำนวนมากและมีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งทาง อบต.สาคู ได้มีการจัดงานทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู เป็นประจำทุกปี และในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม นี้ ณ บริเวณองค์การบริหารส่สนตำบลสาคู ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงอัตลักษณ์ของทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และเพื่อชูรสชาติที่อร่อย หวาน หอม มัน ไม่แพ้ทุเรียนพื้นเมืองพื้นที่อื่น พร้อมส่งเสริมให้มีการปลูกทุเรียนพื้นเมืองในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อไป