ภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมือง

ภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและระเบียบการแต่งกายสำหรับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และอัยการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารเครื่องหมายประจำรถระเบียบการปฏิบัติหน้าที่และระเบียบการแต่งกายสำหรับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการวางแนวทางการพัฒนาการบริการด้านคมนาคม ด้านการบริการขนส่งสาธารณะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและแนวทางการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยที่ประชุมกำหนดเรื่องที่สำคัญดังนี้ ด้านคนขับรถผู้ที่ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถที่ขับ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยและรณรงค์ให้คนขับและผู้ประจำรถได้รับวัคซีนโควิด – 19 ครบโดสทุกคนสำหรับการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมได้ขอความร่วมมือให้ใช้อัตราค่าโดยสารตามประกาศจังหวัดฯตลอดจน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้แอปพลิเคชั่นเรียกใช้บริการรถสาธารณะและรถยนต์บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียกใช้บริการของนักท่องเที่ยวละจัดให้มีคำแนะนำและประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถสาธารณะภายในจังหวัดทั้งนี้เพื่อให้เป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในด้านต่างและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรับนักท่องเที่ยวที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1 พฤศจิกายน 2564ต่อไป