ภูเก็ตเตรียมรับประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ

ผู้วา่ฯ ภูเก็ต ขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก พร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรมการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือข้อราชการตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมใจร่วมร้องเพลง “ยอดนารีศรีถลาง” เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรสตรีของจังหวัดภูเก็ต ก่อนเริ่มการประชุม และมีการแนะนำตัว นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอให้ทุกคนร่วมกันทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ โดยผนึกกำลัง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ สร้างประโยชน์และพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

จากนั้น ที่ประชุมร่วมกิจกรรมติดเข็มริบบิ้นสีขาว เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และมีการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 พร้อมการสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

อย่างไรก็ตาม ในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชน ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อย่าปล่อยปะละเลย รวมทั้งการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด พร้อมกันนี้ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต