ภูเก็ตเตรียมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง

ภูเก็ตเตรียมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมหาแนวทางยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวสวิสฯ ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตที่น้ำตกโตนอ่าวยน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต หลายหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม พร้อมเตรียมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเหตุร้ายต่อนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดต้องลงไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่างๆ โดยต้องกำหนดพื้นที่ร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน ในการประเมินระดับพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำมาหาแนวทางความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญคือการร่วมมือทั้งจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน พร้อมกับการนำเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการร่วมแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดไปยังจุดเดียว

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในระยะนี้ ทางจังหวัดโดยทุกหน่วยงานได้มีการประเมินเป็นรายวัน โดยมีการประชุมติดตามประจำทุกวัน เพื่อนำข้อมูลจุดด้อย จุดเสีย อุปสรรคมาหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งไม่ได้ปล่อยให้ข้อด้อยต่างๆหายไปโดยไม่หาทางแก้ไข