ภูเก็ตเตรียมเสนอโครงการ Phuket Health Sandbox ต่อที่ประชุม ครม.สัญจร

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำ 2 โครงการหลัก เสนอเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร ที่ จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ โดยชูโครงการสำคัญ Phuket Health Sandbox เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตจะนำเสนอ 2 โครงการสำคัญ เข้าที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ โดยโครงการแรก คือ โครงการ Phuket Health Sandbox ตามหลักคิดใหม่ “เมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก” เพื่อขับเคลื่อนศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติและการเป็นเมืองบริการทางการแพทย์นานาชาติ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง Smart City ที่มีความทันสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการ Phuket Health Sandbox เป็นการต่อยอดโครงการ Smart City และโครงการศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติ หรือโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่ ครม. ได้มีการอนุมัติไว้ก่อนหน้าแล้ว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของโครงการ Phuket Health Sandbox จะเป็นการยกระดับ การเข้ารับบริการโรงพยาบาลระดับต่างๆ ตั้งแต่ รพ.สต. จนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ที่ยกระดับการบริการด้วยการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน พร้อมเป็นต้นแบบระบบสุขภาพชุมชนเชื่อมโยงภูมิภาคอันดามัน สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพและเพิ่มจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดเมืองแห่งความผูกพันผู้คนสู่สุขภาพโลก เพื่อเป็นการสร้างสมดุลและมั่นคงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการสำคัญ คือ โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนลำดับต้นๆของจังหวัด รวมทั้งเป็นย่านการค้าเมืองเก่า ที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ประจำถิ่น ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จึงต้องมีการพัฒนาให้มีสภาพที่สวยงาม เพื่อไม่ให้สายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าบดบังสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลต่อไป