ภูเก็ตเปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์ รับสาย 24 ชั่วโมง

ภูเก็ตเปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์ รับสาย 24 ชั่วโมง ให้คำปรึกษา ประสานความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากทุกปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว เปิด ภูเก็ตสายด่วน  1300 สถานีคลายทุกข์ เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากทุกปัญหา โดยมี นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดมากว่า 3 ปีส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องการควบคุมโรคและการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และจากผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนเกิดจากความเครียดวิตกกังวล เกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจ ส่งผลให้ประชาชนบสงรายตัดสินใจฆ่าตัวตายที่บริเวณสะพานสารสิน โดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นต้องมีระยะเวลาที่มีความทุกข์ใจ ก่อนการตัดสินใจทำร้ายตนเอง จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดตั้งสถานีคลายทุกข์เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่มีความทุกข์ในทุกปัญหา

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพในจังหวัดภูเก็ตหรือในกรุงเทพมหานครที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตกงาน ไม่มีรายได้ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนไม่มีทางออกดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้มีแนวคิดร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตโดยสิ่งที่จะสามารถดูแลเยียวยาความทุกข์ของประชาชนได้จะต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จริง ดังนั้นการ บูรณาการเปิดสาย ภูเก็ตสายด่วน  1300 สถานีคลายทุกข์ 1300 เชื่อว่าจะสามารถคลายทุกข์ให้กับประชาชนได้จริงโดยจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์และให้คำปรึกษา ทุกปัญหาขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลฝากไว้หากเป็นปัญหาที่องค์การบริหารจังหวัดสามารถดำเนินการได้จะได้เข้าช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ที่ผ่านมาจากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเหตุการณ์มีประชาชนยิงตัวตายเพื่อฆ่าตัวตายและบางรายตัดสินใจกระโดดสะพานสารสินฆ่าตัวตายรวมไปถึงบางครอบครัวมีความทุกข์ขาดข้าวสารและอาหารในการดำรงชีวิต ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สายด่วน 1300 ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อจัดคู่สายภูเก็ต 1300 สถานีคลายทุกข์ที่จะมีเจ้าหน้าที่รับสายรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาต่างๆที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางสายด่วน  1300

นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ทำงานบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตโดยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการธรรมะรักษาใจ โครงการซ่อมสร้างบ้านโดยเหล่ากาชาดยึดหลักการในการทำงาน “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข”

ดังนั้นหากประชาชนมีความทุกข์  วิตกกังวลหรือโดดเดี่ยว สายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์จะอยู่เคียงข้างประชาชน