ภูเก็ตเริ่มแล้วการประชุม APEC ISOM

ภูเก็ตเริ่มแล้วการประชุม APEC ISOM เป็นการประชุมแบบพบหน้าเวทีแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19

วันแรกของการประชุม APEC ISOM ที่ จ.ภูเก็ต ถือเป็นการประชุมแบบพบหน้าเวทีแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 วันนี้เป็นการประชุม Symposium หรือการระดมสมองหารือร่วมกัน มี นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ SOM CHAIR เป็นประธานกล่าวเปิด และดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ รวมถึง เด็กชายภูมิ ตันสิริมาศ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิด โดยมีผู้แทน SOM แต่ละเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมโดย ดร.สุวิทย์ ได้พูดถึงการขับเคลื่อนโมเดล BCG economy  คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวโดยเป็นแนวคิดเพื่อพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับโควิด-19 ทำให้ต้องหาแนวปรับตัวให้อยู่รอดและเติบโตพลิกฟื้นเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนสำหรับประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนโดยเน้นขับเคลื่อนข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก การฟื้นฟูความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยเน้นแลกเปลี่ยนมุมมอง BCGขณะที่ เด็กชายภูมิ ตันสิริมาศ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ได้ร่วมนำเสนอแนวคิดทำให้สิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน บนเวทีการประชุม symposium โดยเล่าว่า สิ่งที่ทุกคนทำได้คือการลดขยะเริ่มจากการที่เราปฏิเสธ และลดการใช้ ต่อมาคือ รับผิดชอบและจัดการขยะ เช่น การนำมาใช้ซ้ำตลอดทั้งวันนี้ จะเป็นการประชุมระดมสมองของผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค เน้นหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรฐกิจร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด19 ภายใต้หลักคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อโยงกันสู่สมดุล

ทั้งนี้ การประชุม APEC-ISOM จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า จ.ภูเก็ต จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการตรวจ ATK ทุกคน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของทางการไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับวันพรุ่งนี้ (2ธ.ค.64) จะเป็นการประชุมแบบโต๊ะกลมตามธรรมเนียมของเอเปค และวันที่ 3 ธ.ค.64 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีพิธีเปิดในช่วงเช้าและปิดในบ่ายวันเดียวกัน