ภูเก็ตเรียกคนขับแท็กซี่มาชี้แจงด้านขนส่งเตรียมปรับ 1 พันบาท และอบรม 3 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต, ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ได้มีเชิญตัวนายเจษฎา คาหะปะนะ คนขับแท็กซี่ มาให้ข้อมูลกรณีที่มีการพิพาทกับ นายเฆวินทร์ พล นักท่องเที่ยวลูกหมอคนดัง  เหตุเกิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตด้วย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมรับฟังด้วยขณะที่นายเจษฎา คาหะปะนะ คนขับแท็กซี่ กล่าวภายหลังเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ว่า จากการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กมลา ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา และได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา เพื่อต้องการรักษาภาพลักษณ์ของกลุ่มอาชีพแท็กซี่ทั่วทั้งภูเก็ต และตนก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของกฎหมายว่าเป็นอะไรยังไงบ้าง จึงขอปฏิเสธเพื่อไปปรึกษาคนที่รู้เรื่องราวกฎหมายอีกครั้ง และจะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามมีความกังวลนิดหนึ่งว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปอาจจะทำให้เพื่อนร่วมอาชีพดูเสียหายในภาพรวม อันที่จริงกลุ่มคนขับแท็กซี่ไม่ได้เลวร้ายอย่างภาพลักษณ์ในคลิปที่ออกไป แต่อาจจะเป็นเพราะเหตุและผลที่มันเกิดขึ้น ณ ตอนนั้น ลำดับเหตุการณ์ 1 2 3 4 มันออกมาเป็นยังไง คลิปที่ออกไปมันเริ่มจาก 1 รึเปล่า หรือเริ่มจาก 5 ไปจบที่ 10 คนที่รับชมคลิปต้องใช้วิจารณญาณ ว่ามันใช่หรือเปล่า แล้วคนที่เคยมาเที่ยวภูเก็ตแล้วบอกว่าแพง คุณเคยเข้าใจไหมว่า ค่าครองชีพหรือลักษณะต้นทุนของคนที่ให้บริการมันเป็นยังไงบ้าง จ่ายภาษี ค่าน้ำมัน และระบบคิวขับไปส่งอย่างเดียว ไปรับที่อื่นกลับไม่ได้ อะไรประมาณนี้ อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าว ต่อสื่อมวลชนว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจึงได้เร่งแก้ปัญหากรณีข้อพิพาท ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ในพื้นที่ตำบลกมลา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดภูเก็ต มาประชุมร่วมกันทั้งในส่วนของตำรวจ อัยการจังหวัดและภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดกรณีพิพาทหรือปัญหาดังกล่าวอีก

ทั้งนี้ในส่วนของอัตราค่าโดยสารของจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดทำอัตราค่าโดยสารราคาแนะนำไว้เพื่อให้ ผู้โดยสารโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ได้ดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง ในการต่อรองราคา ในการใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสาร สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการสื่อสาร ที่ไม่รัดกุมรอบคอบและไม่มีการแนะนำราคาค่าโดยสาร ที่กำหนดโดยทางจังหวัด แก่นักท่องเที่ยว และพบว่าผู้ให้บริการแท็กซี่ มีการบอกราคาในลักษณะ เผื่อให้นักท่องเที่ยวต่อรอง ทำให้เกิดเหตุการณ์ ที่นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าราคา ที่รับทราบจาก App และราคาที่ผู้ให้บริการแท็กซี่แจ้งมีความแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรม

จากประเด็นดังกล่าวผลการประชุมในวันนี้มีมติ จะเร่งประชาสัมพันธ์ อัตราค่าโดยสารแนะนำที่กำหนดโดยจังหวัดภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบทุกช่องทาง ทั้ง ที่สนามบินภูเก็ต ที่ด่านท่าฉัตรไชย และพื้นที่โรงแรมต่างๆ โดยจะจัดทำเป็นสติกเกอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดราคาแนะนำต่างๆได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้งจะให้ผู้ให้บริการรถ ได้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเก็บค่าโดยสารและ ป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสารต่อไป

ในประเด็นที่ 2 จังหวัดภูเก็ตจะมีการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รถโดยสารสาธารณะ โดยเมื่อจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและผรถรับจ้างมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ยกระดับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ประเด็นที่ 3 มาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิด ในเรื่องของการใช้กิริยาท่าทางวาจาที่ไม่สุภาพต่อผู้รับบริการ ลักษณะการข่มขู่คุกคาม โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่ 1 คือหน้าที่ของผู้ขับรถ ที่กระทำผิดทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจะเรียกไปสอบสวน และลงโทษเปรียบเทียบปรับ 1,000 บาทและให้เข้าอบรม 3 ชั่วโมงในส่วนของการข่มขู่คุกคาม ในส่วนของผู้โพสต์ ได้มีการแจ้งความ ที่สถานีตำรวจภูธรกมลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ตามความผิดทางอาญา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ประเด็นที่ 4 คือปัญหาเรื่องเสรีภาพ ของรถรับจ้างที่จะเข้ามารับผู้โดยสารในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีปัญหาของการปิดกั้น ตามกระแสข่าวที่เผยแพร่ออกไป ทางจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ในการจัดพื้นที่จอดรถ รับจ้างสาธารณะ ในแต่ละประเภท ตั้งรถยนต์บริการและรถแท็กซี่มิเตอร์และรถอื่นๆ เพื่อให้เป็นทางเลือก ในการเดินทางให้กับ นักท่องเที่ยวที่จะสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรี รวมถึงการเลือกใช้ รถโดยสารสาธารณะผ่าน Application ซึ่งในอนาคตจะมีการใช้เรียกใช้รถผ่านApplicationเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะต้องเตรียมแผนรองรับในเรื่องนี้และจะต้องแก้ปัญหา เมื่อนักท่องเที่ยวเรียกใช้รถแล้ว รถไม่สามารถเข้าไปรับผู้ใช้บริการได้  ดังนั้นขอให้สังคมมีความเชื่อถือเชื่อมั่นจังหวัดภูเก็ตมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป