ภูเก็ตเรียกรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซักซ้อมการให้บริการ

ภูเก็ตเรียกรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซักซ้อมการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีประชุมซักซ้อมการให้บริการของรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ให้บริการรถรับจ้างเข้าร่วม

นายอานุภาพ กล่าวว่า ตามที่ ได้ปรากฏข้อมูลจากสื่อโซเชียลและการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรสาธารณะ และความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเรียกใช้บริการรถผ่านแอพพลิเคชัน (Application) การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง รับ- ส่ง ผู้โดยสาร โดยผิตกฎหมาย เกิดการทะเลาะวิวาท สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศและจังหวัดภูเก็ตในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

ทางจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดประชุมชักซ้อมการใช้บริการของรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับจ้าง รับ – ส่งผู้โดยสารของรถยนต์บริการรับจ้างสาธารณะและรถยนต์รับจ้างที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณืที่ดีของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Subscribe