ภูเก็ตเร่งบรรเทาปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19

ภูเก็ตเร่งบรรเทาปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เชื่อมั่นหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือจะชะลอการระบาดได้อย่างรวดเร็ว

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหาแนวทางบรรเทาปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนที่มากขึ้น เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่มีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรในทุกด้าน ทั้งจำนวนเตียง ยา เวชภัณฑ์ และการจัดระบบการรักษา ระบบติดตามอาการ ในรูปแบบ Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย พร้อมสื่อสารสร้างความมั่นใจแก่ผู้ติดเชื้อและคนรอบข้าง ส่วนโรงพยาบาล ไว้รองรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง สีแดง และให้บริการผู้ป่วยอื่นตามปกติ

สำหรับ มาตรการดูแลเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นย้ำการตรวจคัดกรองเมื่อเข้าถึงจังหวัด 100 % ส่วนในระหว่างการพำนักในพื้นที่จัดให้มี Hotel Isolation รองรับโดยมีการทำ MOU กับโรงพยาบาลและกำหนดให้โรงแรมมี Hotel Room Isolation ร้อยละ 5 ของจำนวนห้องพัก เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่เข้าพักในโรงแรม ส่วนกลุ่มคนไทยวางมาตรการดูแลรักษา โดยคลินิกอุ่นใจ ซึ่งเป็นศูนย์ประเมินอาการ คัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อ ด้วยการลงทะเบียนรักษารูปแบบ Home  Isolation และจะมีการจ่ายยา favipiravir สำหรับกลุ่ม 607 และมีการขยายบริการไปยัง รพ.สต.และมีการจัดทำแพลตฟอร์มPOCC (Phuket Organizations COVID Care) เพื่อการบริหารจัดการรักษาระบบ Home Isolation และเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุด

นอกจากนี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ทั้งการฉีดวัคซีน ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล เว้นรักษาระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก พยายามอยู่ในที่โล่ง สถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และต้องตรวจ ATK เป็นประจำ ซึ่งหากพบการติดเชื้อให้รีบติดต่อ รพ.สต.ในพื้นที่ หรือคลินิกอุ่นใจ เพื่อขอคำแนะนำ เพื่อเข้าระบบการแพทย์และสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายและประชาชนร่วมมือกัน จะชะลอการระบาดในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตให้ก้าวต่อไป เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย