ภูเก็ตเร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรณีได้รับผลกระทบจากจากกรณีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครภูเก็ตได้ปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในจังหวัดภูเก็ต

นายสุบัญชา อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทัศน์ นิยมไทยปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต,นางณัฐริกา ส่งศรีบุญสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต,นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรึตำบลวิชิต ร่วมประชุมหารือกับ นายวัษณะชัย​ ทับเคลียว
ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และคณะกว่า 50 คนซึ่งเดินทางมาขอให้จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือ จากกรณีได้รับผลกระทบจากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครภูเก็ตได้ปิด ให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565

นายวัษณะชัย​ ทับเคลียว กลุ่มผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ กล่าวว่าเบื้องต้น สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องการคือขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ออกหนังสือแจ้งเตือนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกิจการโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการจะกลับไปสรุปปัญหาความต้องการที่จะให้จังหวัดช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ด้านนายสุทัศน์ นิยมไทยปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการปิด โรงฆ่าสัตว์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565จึงทำให้ผู้ประกอบ กิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย โดยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมี โรงฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 2 แห่งคือบริษัทซุปเปอร์ชีปจำกัดและ โรงฆ่าสัตว์ หมูบัณฑิต โดยทั้ง 2 แห่งมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในจังหวัดภูเก็ต

แนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้นจังหวัดภูเก็ตสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้ประสานขอให้ตัวแทนผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์กลับไปสรุปความต้องการข้อเสนอจากกลุ่ม และส่งเอกสารข้อมูลให้กับจังหวัดภูเก็ตภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยจังหวัดภูเก็ตจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหาข้อยุติและแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

Subscribe