ภูเก็ตแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ Phuket tourism sandbox ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. นี้

ที่ ศูนย์บัญชาการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ Phuket tourism sandbox จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อดูความพร้อมของการทำงานหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่1กรกฏาคมนี้นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ EOC Phuket tourism sandbox เป็น Command Center โดยการนำเทคโนโลยี Phuket Smart city มาเป็นกลไลขับเคลื่อน มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ บริหารจัดการ กำกับติดตามการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศและในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ต โดยจะมีระบบเชื่อมโยงกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกด่านท่าฉัตรไชยด่านตรวจคนเข้าเมืองทางน้ำท่าเรืออ่าวฉลองท่าเรือรัษฎาท่าเรืออ่าวปอ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวศูนย์ประสานงานโรงแรม Sha plus Manager ศูนย์ประสานงานสถานประกอบการ Sha Plus ศรชลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้และบริษัทจำกัดมหาชนโทรคมนาคมแห่งชาติรวมทั้ง ศปก. ศบค. และ ศบค.มท.โดย ศูนย์ดังกล่าวจะ เป็นศูนย์ Command Center ในการขับเคลื่อนภารกิจ รองรับ Phuket tourism Sandbox เพื่อให้การควบคุมและติดตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเข้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และตลอดระยะเวลาที่พักในภูเก็ตจบครบตามเวลาที่กำหนดก่อนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดอื่นตามแผน Phuket tourism sandbox โดยจะเชื่อมโยงกับ Application หมอชนะซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตราการควบคุมโรคตามที่กำหนดไว้พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า มีความมั่นใจในการร่วมมือของพี่น้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าภูเก็ตทุกด้านอย่างครอบคลุมในการให้บริการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 และมีความมั่นใจในระบบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาระดมสมองเพื่อจะช่วยเหลือจังหวัดภูเก็ตในการฟื้นฟูการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตและประเทศไทย   สำหรับในวันนี้ถือว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการเปิดเมืองโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆก็มีการซักซ้อมการปฎิบัติมาโดยตลอดเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ สำหรับในส่วนของกองทัพบกเองทางท่านผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้สนับสนุนในเรื่องต่างตามที่ทางจังหวัดร้องขอเพราะทางกองทัพมียุทโธปกรณ์มีกำลังพลในส่วนไหนที่ส่วนราชการและภาครัฐภาคเอกชนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้องขอสนับสนุนมาก็รีบเร่งดำเนินการให้ในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเต็มเต็มศักยภาพ